Jreen библиотека

Jreen — Свободна Jabber библиотека с отворен код, написана на C++ и използваща Qt среда, под GNU/GPL версия 2. Първата стабилна версия 1.0.0 бе пусната на 10 ноември 2011 г.

Изтегляне на последния изходен код

Преимущества пред други Jabber/XMPP библиотеки:

 • Лесна за разширение архитектура
 • Лесна за разучаване и поддръжка
 • Много бърза

Версия Дата на пускане Списък с промените
Jreen library 1.2.0
 • Added Qt5 support with -qt5 suffix
 • Fixed compilation with >=cmake-2.8
 • Fixed MUCRoom::leave logic
 • Replaced QCA usage by GSASL
 • Replaced QCA usage by Qt's built-in TLS
Jreen library 1.1.1
 • Added support for XEP-224: Attentions
 • Fixed roster update receiving on some servers
Jreen library 1.1.0
 • Added PGP payloads
 • Added support for Message Forwarding
 • Added MetaContacts support
 • Added experimental Jingle support
 • Fixed authorization with SCRAM-SHA1
 • Fixed sending of IQ's on connect
Jreen library 1.0.6
 • Fixed parsing of PubSub payload
 • Fixed serializing of PubSub payload
Jreen library 1.0.5
 • Fixed parsing of message's thread attribute
Jreen library 1.0.4
 • Added support for in-band registration
 • Added ability to force/deny compression/encryption
 • Added CAPTCHA support
 • Fixed IQ requests to yourself
 • Fixed handling of messages' types in MessageSession
Jreen library 1.0.3
 • Added Logger implementation
 • Fixed QJDns initialization issue
Jreen library 1.0.2
 • Добавена е поддръжка на ProxyFactory
 • Добавена е резистентност към невалидни строфи
 • Добавена е поддръжка на локализация на входящите строфи
 • Поправено е поведението при инициализация на QJDns
Jreen library 1.0.1
 • Поправена е грешка при разделянето в инициализацията на SASL
 • Поправена е поддръжката на facebook
Jreen library 1.0.0
 • First stable public release

Jreen поддържа широк списък от XEP:

По настоящем два проекта ползват Jreen:

Tomahawk — Социалният медиен плейър

Tomahawk

qutIM

qutIM